Ogłoszenia duszpasterskie

1. Proszę odbierać nowy numer "Przewodnika Katolickiego".